strikingstyle@strikingstyle.sk

0 ks 0.00 €


Obchodné podmienky

 Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu www.strikingstyle.sk

Následné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa ponúkaného tovaru a služieb na internetovej stránke strikingstyle.sk. Nákup v internetovom obchode strikingstyle.sk môžu uskutočňovať súkromné, fyzické a právnické osoby, ktorých úmyslom nie je poškodiť predávajúceho a  za svoj objednaný tovar zaplatia a budú sa okrem zákona riadiť aj týmito obchodnými podmienkami.

 

  I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.strikingstyle.sk je:

 

Zapísaný pod spisovou značkou  OU-BA-OZP1-2014/045112-2 v živnostenskom registri Okresného úradu v Bratislave, číslo živnostenského registra: 110-234362

 

Jana Bederová – Striking Style
Švabinského 3
851 01  Bratislava
IČO: 47806915
DIČ: 1039464305
Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s. č. ú.: SK0402000000003325839457
E-mail: strikingstyle@strikingstyle.sk

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
820 07  Bratislava

 

II. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
Predávajúci - spoločnosť Jana Bederová – Striking Style, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva Tovar
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.strikingstyle.sk a ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Podnikateľom sa rozumie:
         ·    osoba zapísaná v obchodnom registri,
         ·    osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
         ·    osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.
E-shop internetový obchod predávajúceho umiestnený na doméne www.strikingstyle.sk.
Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu.
Objednávka úkon spotrebiteľa v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope
Cena je uvedená v objednávke. Cena, ktorú treba uhradiť je cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal, vrátane poplatkov a ceny za dopravné. Cena bez DPH je koncová cena, vzhľadom na to, že predávajúci nie je platcom DPH.
Dopravné cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi a prípadne za manipuláciu s tovarom.
VOP tieto všeobecné obchodné podmienky

 

III.    OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY
Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www.strikingstyle.sk.
Popis daného tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v e-shope pri danom tovare.
Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto e-shope.
Pre nákup tovaru v e-shope sa môžete zaregistrovať alebo urobiť objednávku aj bez registrácie. Či už sa jedná o zaregistrovanie alebo objednanie tovaru bez registrácie, spotrebiteľ je povinný vyplniť údaje, ktoré od neho e-shop vyžaduje. K cenám za objednaný tovar,  sa pripočíta aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi.
 Pred odoslaním objednávky je spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tohto tlačidla.
Odoslaním objednávky, spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a bol predávajúcim informovaný aj o:
        - vlastnostiach tovaru,
        - celkovej cene, ktorú je spotrebiteľ povinný predávajúcemu uhradiť.
 Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa, ktorú uviedol pri registrácii potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke.

 

Doručením potvrdenia o prijatí objednávky spotrebiteľovi, sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie tovaru špecifikovaného v objednávke a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa VOP.
V prípade, že je objednávka vykonaná telefonicky, predávajúci zašle na mail alebo poštou všetky dokumenty vrátane potvrdenej objednávky spotrebiteľovi, tak ako je to vykonávané pri elektronickej objednávke.
Uzatvorením zmluvy vzniká spotrebiteľovi povinnosť zaplatiť objednaný tovar, formou ktorú si vyberie z uvedených možností, ktoré sú uvedené v platobných podmienkach.
V prípade, že sa nám naskladnený tovar minie, predávajúci kontaktuje kupujúceho a dohodne sa na ďalšom postupe, či sa daný objednaný tovar vystornuje alebo kupujúci bude ochotný počkať a tovar mu bude vyexpedovaný najneskôr do 15 dní.
Kupujúci musí objednávkový formulár vypísať čo najpresnejšie, aby nevznikali nedorozumenia a mal objednaný tovar čo najskôr.

 

Elektronická objednávka musí obsahovať:
         -    Kontaktné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, adresu poprípade adresu, na ktorej sa v čase dodania tovaru bude nachádzať, telefónne číslo a mailovú adresu
V prípade ak sa bude jednať o podnikateľa, prosíme uviesť aj IČO, DIČ a kontaktnú osobu
         -    Označenie tovaru, veľkosť, farbu a množstvo tovaru
         -    Spôsob platby
         -    Spôsob dodania tovaru

 

Následným potvrdením objednávky je táto objednávka medzi zmluvnými stranami záväzná.

 

  IV. PLATOBNÉ A DOPRAVNÉ PODMIENKY

Tovar dodávame kuriérom spoločnosti DPD a Slovenskou poštou 

V prípade objednania tovaru, kedy objednávka presiahne sumu 150,- Euro je potrebné danú objednávku zaplatiť vopred na účet a nie je možné tovar zaslať na dobierku. Až po následnom pripísaní úhrady na účte dodávateľa, bude dodávateľ odosielať objednávku, prípadne objednávať požadovaný tovar od výrobcu - čím sa môže predĺžiť dodacia doba uvedená pri produkte respektíve pri veľkosti daného objednaného produktu. V prípade, že Vám daná objednávka ponáhľa treba sa skontaktovať s dodávateľom a dohodnúť sa na postupe urýchlenia. 

Kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť za objednaný tovar vrátane dopravných nákladov formou akú si vyberie z ponúknutých spôsobov platby v objednávke.
Úhradu možno vykonať dobierkou na pošte, kuriérovi alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. V prípade, ak kupujúci nepreberie zásielku alebo neuhradí čiastku za objednaný tovar, poruší tým zmluvu, (vzniká práve odoslaním objednávky) a obchodné podmienky, tým pádom mu bude za porušenie uložená pokuta vo výške 33,- Euro.

 

Formy úhrady za objednaný tovar:

 Na dobierku poštou – platba pri prevzatí tovaru na pošte

 Na dobierku kuriérovi DPD – platba pri prevzatí tovaru od kuriéra DPD

 Bezhotovostným prevodom na náš účet VÚB:   SK0402000000003325839457 (číslo účtu sa zadáva v tvare IBAN – je to klasické číslo účtu)

 Ceny za dopravu:

 

Slovenskou poštou:

Platba vopred na účet: 2,95 €  

Dobierka: +1,20€, t.j. 4,15€

 

Kuriérom:

Platba vopred na účet: 6,40 €

Dobierka: +1,20€, t.j. 7,60€

 

Predávajúci účtuje cenu za dopravné náklady na základe ceny, ktorú mu účtuje prepravná služba + balné. 

 5.35

V. DODANIE TOVARU

Tovar dodávame zatiaľ len v rámci Slovenskej republiky.

 Vysvetlenie pojmov:

Vyexpedovanie znamená, že Vám bude tovar v danom termíne od nás odoslaný, nie doručený!

DOSTUPNÉ VARIANTY:

VYEXPEDOVANIE DO 24 HODÍN – znamená, že sa tovar nachádza v našom sklade a bude Vám vyexpedovaný najneskôr do 24 hodín

VYEXPEDOVANIE, KDE JE UVEDENÝ KONKRÉTNY DÁTUM PRÍPADNE ODOSLANIE V DŇOCH – znamená, že sa tovar nachádza u dodávateľa a Vám ho vieme vyexpedovať po objednaní v uvedenom termíne, prípadne v časovom horizonte, ktorý je pri produkte resp. pri veľkosti daného produktu uvedený.

 TOVAR EXPEDUJEME VŽDY LEN V PRACOVNÝCH DŇOCH A TO NASLEDOVNE:

Tovar, ktorý sa nachádza na našom sklade Vám bude vyexpedovaný najneskôr do 24 hodín, pri platbe na dobierku. Ak ste zvolili platbu bezhotovostným prevodom na účet, bude Vám tovar vyexpedovaný najneskôr do 24 hodín po prijatí platby, t.j. keď nám bude suma za Vami objednaný tovar pripísaná na našom účte.

V prípade, že ste si objednali tovar, ktorý nemáme na našom sklade, ale nachádza sa u dodávateľa, bude Vám vyexpedovaný najneskôr v konkrétny dátum, ktorý bol uvedený pri produkte v čase Vášho objednania pri platbe na dobierku. Ak budete platiť bezhotovostným prevodom na účet alebo online platbou, bude Vám tovar vyexpedovaný v konkrétny dátum (prípadne do stanovených nami uvedených dní), ktorý bol uvedený pri produkte v čase Vášho objednania, ale len v prípade, ak nám bude pripísaná platba na našom účte za Vami objednaný tovar. V prípade, ak platba príde neskôr, bude Vám tovar odoslaní do 24 hodín po pripísaní platby na náš účet.  Maximálna doba čakania na úhradu pri bezhotovostnom prevode na účet je 5 pracovných dní. V prípade nepripísania úhrady za Vami objednaný tovar do 5 pracovných dní, bude Vaša objednávka stronovaná a tým pádom predávajúci má nárok na udelenie pokuty kupujúcemu vo výške 33,- Euro vzhľadom na porušenie obchodných podmienok.

V prípade neprevzatia tovaru zo strany zákazníka si vyhradzuje firma Jana Bederová- Striking Style uložiť pokutu vo výške 33,- Euro, na ktorú bude následne vystavená faktúra a poslaná zákazníkovi. Túto sumu je zákazník povinný uhradiť do 14 dní od vystavenia. Ak tak neurobí bude táto situácia riešená podľa obchodného a občianskeho zákona. V prípade, že spotrebiteľ danú zásielku bude opätovne požadovať, musí nám úhradu za tovar vykonať vopred na náš bankový účet, vrátane sumy spojenej s doručením.
Firma Jana Bederová - Striking Style si vyhradzuje právo zamietnuť objednávku v prípadoch, že sa jedná o nespolahlivého zákazníka, ktorý v minulosti alebo teraz porušil obchodné podmienky a rovnako aj pokiaľ sa preukáže, že jeho vek nedovŕšil 18 rokov.

Môže sa stať, že Vami objednaný tovar sa u dodávateľa vypredá. V takomto prípade Vás bude predajca informovať o stave vypredaného tovaru. Ďalší postup je na dohovore oboch strán. V prípade, že je objednávka stornovaná kvôli tovaru, ktorý sa už nedá objednať a kupujúci tovar uhradil priamo na bankový účet, bude táto suma vrátená zákazníkovi najneskôr do 5 pracovných dní od stornovania.

V piatok urobené objednávky Vám budú vyexpedované najbližší pracovný deň v prípade, ak sa jedná o tovar s expedovaním do 24h.

V prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, kontaktuje v tejto veci v čo v najkratšom čase spotrebiteľa a dohodne sa na ďalšom postupe vyexpedovania a dodania.

 Pokiaľ máte v objednávke rozličné doby odoslania, tovar vám zašleme, až keď budeme mať objednávku pre vás kompletnú. Pokiaľ by ste si želali zaslať určitý tovar skôr, kontaktujte nás, a ak to bude možné dohodneme na individuálnom postupe.

DODANIE TOVARU PO VYEXPEDOVANÍ:

Tovar cez Slovenskú poštu zvyčajne doručený na druhý deň po vyexpedovaní, maximálne však do 2 pracovných dní.

Tovar doručovaný cez kuriérsku spoločnosť DPD je doručený na druhý pracovný deň po vyexpedovaní.

Nakoľko Vaše objednávky sú doručované cez externé firmy, môže sa stať, že nami odoslaná zásielka nedorazí v nami uvádzanom termíne. V prípade, ak sa tak stane bezodkladne nás o tom informujte mailom na strikingstyle@strikingstyle.sk alebo telefonicky na čísle 0905736984

 

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji zákon č. 102/2014 Z. z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na vrátenie peňazí do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred odoslaním tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky!

Odstúpenie a tovar zasielajte na korešpondenčnú adresu predajcu, ktorá je určená ako adresa pre vrátenie tovaru:
Jana Bederová – Striking Style
Hviezdoslavova 75

900 28  Ivanka pri Dunaji

Vyhradzujeme si právo neprevziať Vami vrátený tovar, pokiaľ bude Vami vrátený tovar odoslaný na inú adresu, ako je adresa určená pre vrátenie tovaru!!! 


Tovar zasielajte doporučene, nie na dobierku. Dobierka nebude nami prevzatá. Za straty Vami odoslaných zásielok nezodpovedáme. Naša zodpovednosť začína plynúť, našim prevzatím Vami zaslanej zásielky.

Tovar má kupujúci (spotrebiteľ) vrátiť úplný, spolu s vypísaným formulárom na odstúpenie od zmluvy, nepoškodený, čistý, s visačkou výrobcu prípadne s visačkou firmy Striking Style, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že tovar bude vrátený nekompletný, či poškodený (vrátane odstrihnutia informačných stítkov všitých na tovare), špinavý alebo používaný, bez visačky, originálneho obalu, nebude výmena a ani vrátenie tovaru spoločnosťou uznané a bude tovar vrátený späť kupujúcemu (spotrebiteľovi). Rovnako nebude vrátenie uznané, ak nám kupujúci vráti tovar po uplynutí doby na vrátenie tovaru. To znamená, ak kupujúci vráti tovar po 14 dňoch od prevzatia tovaru/objednávky. 


Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.
 
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 

VII.    ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
Reklamačný poriadok sa vzťahuje len na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho formou elektronického obchodu na stránke www.strikingstyle.sk.

V zmysle novely Občianskeho zákonníka c. 150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru na pošte alebo od kuriéra. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne.

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. Pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim, alebo dopravcom táto záruka zaniká. Prípadné poškodenia tovaru zistené po otvorení zabezpečeného a nepoškodeného balíku je kupujúci povinný nahlásiť našej firme maximálne do 3 pracovných dní od prevzatia objednaného tovaru . Spotrebiteľ je oprávnený odmietnuť zásielku, ktorá je poškodená alebo nie je v zhode s kúpnou zmluvou. Pokiaľ spotrebiteľ poškodenú zásielku prevezme, je toto poškodenie potrebné popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: strikingstyle@strikingstyle.sk, priložiť  spísaný škodový protokol a tento bez odkladu poslať na mail alebo poštou na korešpondenčnú adresu: Jana Bederová – Striking Style, Hviezdoslavova 75, 900 28  Ivánka pri Dunaji. Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné závady.

Záruka sa nevzťahuje na:

  1. Závady vzniknuté neštadardným používaním
  2. nesprávnym použitím výrobku
  3. nesprávnym skladovaním

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo výmenu tovaru za ten istý. V prípade, že nie je možné záručné chyby odstrániť, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať poštou na korešpondenčnú adresu predávajúceho, nie však na dobierku. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho ďalšiemu poškodeniu.

Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.
Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne.  V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

 

VIII.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy so spotrebiteľom a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne spotrebiteľom predávajúcemu za účelom splnenia objednávky  sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení  neskorších predpisov. Spotrebiteľ dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na korešpondenčnú adresu predávajúceho, Jana Bederová – Striking Style, Hviezdoslavova 75, 900 28  Ivánka pri Dunaji. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj elektronická forma, najmä prostredníctvom kontaktného formulára. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu prostredníctvom  kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.

IX. VÝMENA TOVARU

V prípade, že bude spotrebiteľ žiadať o výmenu tovaru bude mu tak umožnené, ak bude požadovaný model v ponuke. Toto sa však netýka tovaru, ktorý bol zakúpený v zľave vyššej ako je 30%. V tomto prípade bude možné tovar vymeniť, ak spotrebiteľ uhradí rozdiel sumy, t.j. dorovná čiastku rovnajúcu sa predajnej cene nového tovaru bez zľavy. Toto sa však uskutoční, len na základe dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto VOP sú platné od 14.11.2015. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. VOP doplnené o zmenu zo dňa 2.2.2021

 DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

UŽ VÁM ŽIADNA ZĽAVA NEUNIKNE. PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK A NIČ NEZMEŠKÁTE