strikingstyle@strikingstyle.sk

0 ks 0.00 €


Vrátenie tovaru do 14 dní

 

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji zákon č. 102/2014 Z. z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na vrátenie peňazí do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia.

 

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred odoslaním tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky!

 

Odstúpenie a tovar zasielajte na korešpondenčnú adresu predajcu, ktorá je určená ako adresa pre vrátenie tovaru:
Jana Bederová – Striking Style
Hviezdoslavova 75

900 28  Ivanka pri Dunaji

Vyhradzujeme si právo neprevziať Vami vrátený tovar, pokiaľ bude Vami vrátený tovar odoslaný na inú adresu, ako je adresa určená pre vrátenie tovaru!!! 

Tovar zasielajte doporučene, nie na dobierku. Dobierka nebude nami prevzatá. Za straty Vami odoslaných zásielok nezodpovedáme. Naša zodpovednosť začína plynúť, našim prevzatím Vami zaslanej zásielky.

Tovar má kupujúci (spotrebiteľ) vrátiť úplný, spolu s vypísaným formulárom na odstúpenie od zmluvy, nepoškodený, čistý, s visačkou výrobcu prípadne s visačkou firmy Striking Style, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že tovar bude vrátený nekompletný, či poškodený (vrátane odstrihnutia informačných stítkov všitých na tovare), špinavý alebo používaný, bez visačky, originálneho obalu, nebude výmena a ani vrátenie tovaru spoločnosťou uznané a bude tovar vrátený späť kupujúcemu (spotrebiteľovi). Rovnako nebude vrátenie uznané, ak nám kupujúci vráti tovar po uplynutí doby na vrátenie tovaru. To znamená, ak kupujúci vráti tovar po 14 dňoch od prevzatia tovaru/objednávky. 

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.
 
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Formulár na odstúpenie od zmluvyDAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

UŽ VÁM ŽIADNA ZĽAVA NEUNIKNE. PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK A NIČ NEZMEŠKÁTE